— Udland

Klimabistand til udviklingslande overraporteres

Rigsrevisionen har fremlagt en beretning om regeringens klimabistand til udviklingslande. Udenrigsministeriet medregner en række aktiviteter, der ikke vedrører klima, når klimabistanden opgøres. Desuden giver Udenrigsministeriets metode et upræcist billede af omfanget af klimabistanden, og Rigsrevisionen påpeger, at Udenrigsministeriet kan gøre mere for at understøtte en mere præcis opgørelse af klimabistanden til udviklingslandene og dermed fremme gennemsigtigheden forhold til Folketinget og offentligheden.

Rigsrevisionen konstaterer desuden, at der for en stor den af programmerne med klimabistand kun i begrænset omfang sker erfaringsopsamling i form af løbende og afsluttende opfølgning på klimarelaterede resultater.

Enhedslistens solidaritets- og udviklingsordfører, Christian Juhl, siger:

  • Det er meget alvorlige kritikpunkter, som Rigsrevisorerne fremlægger om overrapportering af dansk klimabistand. Så alvorlige, at vi er nødt til at kalde ministeren i et nyt samråd i Udenrigsudvalget om Rigsrevisionens kritik. Forhåbentlig vil han her fremlægge ændringer, så vi kan få et retvisende billede af dansk klimabistand.
  • Klimabistanden har tidligere været til debat i Udenrigsudvalget, fordi især Enhedslisten og SF har ment, at Danmark ikke lever op til de tilsagn, som vi har givet om klimabistand til udviklingslande i Parisaftalerne. Danmark har lovet at bidrage med ca. 5 mia kr årligt. Danmark har desuden lovet at klimabistanden skal være additionel, dvs. oveni udviklingsbistanden, og ikke bare en del af udviklingsbistanden.
  • Når ministeriets opgørelsen af klimabistanden oveni, ifølge rigsrevisionen, ikke er retvisende, sælger Udviklingsministeren elastik i metermål, hvilket i realiteten gør det umuligt at kontrollere om vi lever op til vore løfter.

Rigsrevisionens beretning kan læses her

Statsrevisiorerns kommentarer kan læses her.

Alle nyheder