Enhedslisten: 370 mio. kr. cykelstier i hele landet er en rigtig god start

Det lykkedes Enhedslisten på finansloven at få afsat 520 mio. kr., hvoraf 370 mio. kr. skal gå til cykelstier langs statsvejene og 150 mio. kr. til medfinansiering af kommunale projekter. I dag bliver der sat navn på de 20 cykelstiprojekter som nu bliver en realitet. Det er en udmøntning, som betyder cykelstiprojekter i 16 kommuner spredt ud over hele landet og uden for de største byer.

Enhedslisten ser det som en rigtig god start, men listen over veje som mangler cykelstier er fortsat alen lang. Derfor vil Enhedslisten også gå til de kommende forhandlinger om ‘Grøn Mobilitet’ med et krav om, at der afsættes 1 milliard kroner årligt de næste 10 år til at skabe et dansk cykelstisystem i verdensklasse.

Transportordfører, Rasmus Vestergaard siger:

  • Jeg er helt enormt glad for, at vi i dag er lykkedes med at kunne præsentere 20 nye cykelstier, som vil sikre skolebørn en sikker skolevej og som gør det nemmere for flere danskere at tage cyklen på arbejde.
  • Rigtig mange danskere, også på landet, vil faktisk gerne tage cyklen, hvis det er sikkert og infrastrukturen er til det. Vi kan samtidig se, at flere og flere køber en elcykel og cykler længere, når der er gode cykelstier, også på landevejene. Cykelstier har altså et kæmpe potentiale til at gøre cyklen til et attraktivt og klimavenligt alternativ til bilen i hele Danmark.
  • Når vi i dag gør det nemmere for flere danskere at tage cyklen, så er det ikke kun godt klimaet, det gavner samtidig folkesundheden og modvirker trængslen på vejene. Men der er desværre fortsat tusindvis af børn som cykler på stærkt trafikerede veje til og fra skole. Samtidig kan vi se, at der vil komme over en halv million flere biler på de danske veje frem mod 2030, hvis vi ikke handler politisk. Dagens aftale er derfor en rigtig god start, men hvis flere danskere skal opleve cyklen som et reelt grønt alternativ til at holde i lange bilkøer, er der brug for, at vi fortsat investerer massivt i at udbrede cykelstinettet.

 

 

Projekterne:

Kommune Anlægsoverslag (mio. kr.)
Projektnavn
Region Syddanmark
Cykelsti Døstrup – Sdr. Vollum Tønder 24
Stikrydsning i Toftlund Tønder 3
Cykelsti Faaborg – Svanninge Bakker FaaborgMidtfyn 25
Cykelsti Sandager – Trunderup FaaborgMidtfyn 22
Cykelsti nord for Billund Lufthavn Vejle 4
Stitunnel nord for Rudkøbing Langeland 13
Tilbagetrukket cykelsti ved Kærbøl Markvej Esbjerg 1
Region Midtjylland
Stitunnel ved Tørring Hedensted 18
Cykelsti Studsgård – Velhustedvej (Kibæk) Herning 22
Cykelsti Harre – Nautrupvej Skive 16
Cykelsti Mejlby – Hald ved Randers Randers 43
Cykelsti Stenholt – Nørre Knudstrup 1 Silkeborg 14
Cykelsti Stenholt – Nørre Knudstrup 2 Silkeborg 12
Cykelsti Gudum – Borumvej Lemvig 23
Region Sjælland
Cykelsti Lendemarke – Vigen – på Møn Vordingborg 42
Cykelsti Vetterslev – Buske Næstved/Ringsted 31
Cykelsti langs Oddenvej på Sjællands Odde Odsherred 17
Cykelsti Blangslev – Hammer Torup Næstved 26
Stikrydsning ved Balstrupve Ringsted 2
Region Hovedstaden
Cykelstier langs Overdrevsvejen, ml. jernbanen og Københavnsvej Hillerød 12
I alt 370

 

 

Baggrund

 

Finanslov 2021:

Enhedslisten vil have cykelstier for en halv mia.: – Det er vores grønne hovedkrav til finansloven, https://avisendanmark.dk/artikel/enhedslisten-vil-have-cykelstier-for-en-halv-mia-det-er-vores-gr%C3%B8nne-hovedkrav-til-finansloven

Aftale om finanslov 2021: https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/finanslovsaftalen-for-2021-bringer-danmark-tryggere-igennem-coronakrisen/

 

Fakta:

Ca. hver tredje biltur er på 5 km eller derunder. For pendlerturene gælder det, at halvdelen er 10 km eller derunder (Kilde: Politiken). Dermed er der et stort potentiale for, at bilen erstattes af cyklen – ikke mindst nu, hvor elcyklen vinder voldsomt frem, også blandt yngre mennesker.

For hver bilist, der vælger cyklen frem for bilen på de korteste ture, kan der spares op til 1 ton CO2 årligt (Kilde: Det Økologiske Råd). I mange kommuner er man langt fremme med en veludbygget cykelinfrastruktur, mens der er en lang række strækninger rundt om i landet, hvor der mangler gode cykelforbindelser – bl.a. langs statsvejnettet.

Cykling har også en væsentlig sundhedseffekt. Dansk Industri vurderer, at hvis der blev cyklet en tiendedel mere end i dag, kunne sygefraværet reduceres med 267.000 dage (Kilde: Dansk Industri).

Hvis flere bilister vælger at tage cyklen, giver det mindre trængsel, mindre trafik på vejene og dermed meget mindre behov for udbygning af vejene og færre veje der er belastet med støj. Færre biler og dermed mindre køkørsel på vejene kan mærkes på virksomhedernes bundlinje. I 2030 forventes det, at bilister ved de fire største byer bruger over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken som i dag (Kilde: Transportministeriet).

Anlæg af cykelstier vil desuden have en positiv beskæftigelseseffekt, hvilket er positivt i en tid med økonomisk krise og høj arbejdsløshed.

Kilde:

Politiken, Dansk Cyklist Forbund og DI Transport, Politiken, Som arbejdsgiver har du en interesse i, om dine medarbejderne cykler – læs her

Det Økologiske Råd (Rådet for grøn omstilling): Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper – læs her

Dansk Industri, Tramp i pedalerne: 267.000 færre sygedage med øget cykling – læs her

Transportministeriet, Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden – læs her

Alle nyheder