— Udland

Mærsk ophugger stadig skibe under uacceptable forhold

Der er stadig store problemer med ophugning af skibe på den indiske Alang-strand. Trods årelang og massiv kritik afleverer verdens største rederi Mærsk stadig sine udtjente fragtskibe til ophugning på Alang-stranden i Indien, hvor der generelt hverken er styr på arbejdsforhold eller miljøbeskyttelse.

Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl siger:

  • Det er ganske uansvarligt at verdens største rederi (ovenikøbet dansk) stadig lader sine skibe ophugge under elendige arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold og med stor risiko for forurening af strande og havet.
  • Det er skandaløst, at Mærsk med en milliard-omsætning lader hensyn til profit have forrang for hensynet til arbejdernes liv og helbred og hensynet til naturen. Hvorfor sikrer virksomheden ikke, at ophugningen sker under forsvarlige forhold? Hvorfor gør Mærsk ikke en forretning ud af at ophugge skibe under forsvarlige forhold?
  • Der bør indføres internationale regler for at ophugning af skibe foregår på værfter, hvor arbejdsmiljøforholdene og hensynet til miljøet er i orden.
  • De internationale regler skal skærpes.  De uacceptable forhold skal stoppes. Der er bør ikke bygges skibe, uden at der forlods er sat penge af til forsvarlig ophugning af skibet. Verdens rigeste lande og store rederier bør gå foran og sikre en sådan ordning. Problemet er ikke nyt. Enhedslisten har rejst disse sager overfor skiftende ministre, både i 2017 og 2019. Vi har på baggrund af de nye oplysninger igen rejst sagen overfor miljøministeren, udenrigsministeren og erhvervsministeren.

 

Uddybning

https://www.offthebeach.org/

https://danwatch.dk/maersk-skrotter-fortsat-gamle-skibe-paa-udskaeldt-strand-i-indien/

Alle nyheder