– Der er brug for politikere i EU-parlamentet, som står på lønarbejdernes side

1. maj 2024

Enhedslistens spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Per Clausen, slog fast hvorfor, der er brug for politikere i EU, som står på siden af lønarbejdere i sin tale til 1. maj 2024.

– Der er brug for politikere i EU-parlamentet, som står på lønarbejdernes side

Enhedslistens spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Per Clausen, slog fast hvorfor, der er brug for politikere i EU, som står på siden af lønarbejdere i sin tale til 1. maj 2024.

[Det talte ord gælder]

Kære venner,

Politik handler om at vælge side.
Mellem eliteinteresser og fællesskab.
Mellem direktørpolitik og solidaritet.
Mellem at stå på arbejdsgivernes side og stå på lønarbejdernes side.

Den regering, vi har lige nu i Danmark, er blå.
Den har valgt side.
For selvom, der sidder en række socialdemokrater inde i regeringskontorerne, så er der en klar blå tråd i den politik, der kommer ud af lokalerne.

Først afskaffede de store bededag.
De tog den forlængede forårsweekend fra os og gav den til arbejdsgiverne.

Så forgyldte de direktørfamilien med skæve skattelettelser i milliardklassen.
Imens borgmestrene i hele landet skreg på at penge skulle bruges på mere velfærd i stedet.

Direktøren fik 14.000 kroner i skattelettelse. Pensionisten fik nul(!) kroner. I mellemtiden ville de også forringe pensionsvilkårene for nedslidte dramatisk. Det fik vi sammen gjort så upopulært, at de tog det af bordet igen.

Men det siger en hel del om, hvordan de tænker.

Man ved hvad man får, når man blander Mette Frederiksen med Troels Lund Poulsen og Lars Løkke… Det er i hvert fald ikke rødt… Eller grønt… Det ligner faktisk noget, der er meget mere blåt end dengang Bjarne Corydon svang pisken over Danmark.

Så ja. Politik handler om at vælge side.

Det gælder også i EU-parlamentet.

Og i Enhedslisten har vi valgt side. Vi er på lønarbejdernes side.

Grundlæggende er idéen om fri bevægelighed for arbejdskraften god.
Det er positivt, at vi kan arbejde i alle EU-lande, hvis det er det, vi ønsker.

Desværre er virkeligheden at arbejdsgiverne alt for ofte udnytter den mulighed til at trykke lønnen, forringe arbejdsvilkårene, overtræde arbejdsmiljøregler, snyde medarbejderne for deres rettigheder og snyde i skat.

En ny undersøgelse fra Aalborg universitet viser, at arbejdere fra andre lande, som arbejder i Danmark, får mindre i løn, er mere udsatte for arbejdsulykker og på alle måder har dårligere arbejdsvilkår end danske arbejdere.

Det vil vi ikke finde os i.

Vores udenlandske kammerater skal ikke udnyttes på den måde og de skal ikke misbruges til at presse kollegaen, sidemanden på arbejdspladsen ned i løn.

Derfor er der brug for politikere i EU-parlamentet, som står på lønarbejdernes side. Det gør Enhedslisten. Og det er ikke kun ord. Det har vi vist de sidste 5 år. I handling. I praksis.

Vi har været med til at tvinge Kommissionen til at ændre EU’s asbestlovgivning, så millioner af arbejdere i EU har fået et bedre beskyttelsesniveau!

Og vi har sikret en autorisationsordning, som kan sikre en langt højere beskyttelse af almindelige mennesker, som går på arbejde!

Vi har aktivt kæmpet mod social dumping og arbejdsgiverkriminalitet på jobbet!

Vi har været med til at sikre, at der er blevet gennemført en vejtransportpakke, som giver langt bedre mulighed for at sikre chaufførerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår!

Vi har været drivende i forhandlinger, som har ført til markante forbedringer af grænseværdierne for skadelige stoffer i en række produkter til gavn for millioner af arbejdere i hele Europa!

Det er sket i et tæt samarbejde med den danske og den europæiske fagbevægelse.
Det samarbejde er altafgørende for mig, som spidskandidat for Enhedslisten at vi fastholder og udvikler.

For der er stadig mange uløste problemer, som har brug for vores fællesskab.

Vi skal have sat en stopper for, at vores fælles skattekroner går til virksomheder, som nægter at indgå overenskomster, ikke overholder arbejdsmiljøreglerne, snyder medarbejderne for deres rettigheder eller anbringer deres overskud i skattely!

Det burde være det mindste at bede om

Derfor skal vi have ændret reglerne for offentlige udbud i EU.
Så der SKAL tages hensyn til de afgørende forhold.

De offentlige udbud fylder utroligt meget i den europæiske økonomi.
Det er milliarder af kroner.

De skal ikke gå til de mest griske og grådige arbejdsgivere.

Derfor vil vi have et nyt, rødt udbudsdirektiv som betyder markante fremskridt for de europæiske lønarbejdere og fagforeningernes kamp for at sikre dem gode vilkår.

Det er lykkedes Enhedslisten at samle opbakning til dette fra den konservative gruppe, den socialdemokratiske gruppe og den grønne gruppe i EU-parlamentet.

Denne støtte vil vi nu veksle til konkrete resultater. Det sker imidlertid ikke uden en styrket venstrefløj i EU-parlamentet og et fortsat pres fra fagbevægelsen i Danmark og Europa.

Det bliver også vigtigt at lægge pres på det danske folketing og den danske regering.

Desværre viser erfaringerne os, at det slet ikke er altid, vi kan regne med deres støtte i disse sager.

Det omfattende snyd og svindel på arbejdsmarkedet kræver bedre redskaber til fagforeningerne og myndighederne, hvis det skal stoppes.

Derfor arbejder vi for at få indført et digitalt ID-kort, som alle vandrende arbejdstagere skal have.

Det handler ikke om at kontrollere lønarbejderne, men om at give bedre mulighed for at afsløre arbejdsgivere, som snyder og bedrager både deres medarbejdere og myndighederne.

Det er vigtigt at fastholde, at EU’s arbejdsmiljøregler skal være minimumsregler, så vi i Danmark kan kæmpe for og fastholde bedre regler, end dem vi kan komme igennem med i EU.

Alligevel er det vigtigt – også for lønarbejdere i Danmark – at vi får hævet niveauet i EU. Derfor er det en af de opgaver, jeg kommer til at prioritere i EU-parlamentet.

Enhedslisten er også på klimaets, miljøets og naturens side.

Vi skal droppe kul, olie og gas. Vi skal have mere sol og vind. Vi skal have udbygget vores el-net.

Vi skal sikre, at fællesskabet får andel i de penge, som tjenes ved etableringen af vedvarende energianlæg.

Vi skal sikre, at den grønne omstilling skaber nye arbejdspladser i lighed med det, vi allerede har set.

Vi skal ikke give støtte til et landbrug, som ødelægger klima, natur og miljø – og sender levende dyr ud af Danmark til skade for dyrevelfærd og beskæftigelse.

Al støtte skal gå til den grønne omstilling – til at skabe arbejdspladser i forbindelse med denne og give økonomisk dårligt stillede et løft.

Vi skal have sat en stopper for at sende levende dyr ud af Danmark til opfedning og slagtning. Det er skidt for dyrene, skidt for klimaet og skidt for beskæftigelsen. Vi har forsøgt at få det vedtaget i folketinget, men her stemte regeringen og højrefløjen (minus DF) imod.

Kampen fortsætter i EU. Vi vil gøre, hvad vi kan i EU-parlamentet, men vi har også brug for regeringens indsats her – og deres holdning er desværre i bedste fald helt uklar.

Det skal igen blive attraktivt at rejse rundt i Europa med tog. Vi skal gennem EU investere i hurtigere tog, i nattog og i billigere tog.

Det er grotesk at flytrafik ikke betaler afgift for brændstoffet og er fritaget for at betale moms. På den måde subsidieres den mest klima- og miljømæssigt skadelige transportform. Helt tosset er er det, at regeringen lige har afskaffes moms på privatflyvning.

For Enhedslisten er det helt afgørende, at den grønne omstilling sker på en socialt retfærdig måde.

Ingen skal efterlades på perronen.

Der skal investeres i nye arbejdspladser, bedre kollektiv trafik, efteruddannelse og social tryghed.

Det er de største forurenere og de rigeste, som skal betale. Vi vil lægge en ekstra skat på de allerrigeste. Vi vil lægge en afgift på finansielle transaktioner. Vi arbejder for en aktiv indsats mod skattely-lande.

Politik handler om på hvis side man står.

Vi står på din.

Jeg er nemlig sikker på, at du også står på lønarbejdernes, de socialt udsattes, klimaets, miljøets naturens side.

Det handler også om at tage stilling til fordel for palæstinensernes ret deres egen stat. EU har langt om længe krævet våbenhvile, men reelt gør man ikke noget for at lægge pres på Israel.

Vi har foreslået, at man dropper Israels rolle som en særligt privilegeret handelspartner. Vi har foreslået, at man stopper våbeneksporten til Israel. Vi har foreslået at indføre sanktioner mod Israel.

Desværre uden held, men jeg kan love jer, at vi fortsætter kampen.

God 1. Maj

Scroll to Top