Ligestilling, køn og seksualitet

Ligestilling er ikke bare den enkeltes ansvar, og Danmark sakker bagud i forhold til Norden og Europa. Der er behov for at få ligestilling tilbage på dagsordnen.

Lige muligheder på arbejdsmarkedet

Kvindekamp er stadig klassekamp, når såkaldte ”kvindefag” ligger lavest i lønpyramiden. Det skal der ændres på, ligesom der skal sikres mere ligelig repræsentation af kønnene i topjob og bestyrelser. Mænd og kvinder skal også have lige adgang til familielivet. Det vil vi sikre ved at øremærke tre måneder af barslen til far eller medmor.

Familier i alle regnbuefarver

Lovgivningen skal opdateres, så den følger med moderne, mangfoldige familiemønstre. For eksempel består mange familier i praksis af mere end to forældre – eksempelvis af mor, medmor og far. Det skal også kunne lade sig gøre rent juridisk, så alle barnets forældre har lov til at tage barnet til læge, og så barnet kan arve sine forældre.

Nej til diskrimination

Diskrimination på grund af køn, kønsidentitet eller seksualitet er et faktum i Danmark. For eksempel når transkvinder placeres på asylcentrenes mandeafdelinger, eller når man lettere kan få lov at skifte køn som heteroseksuel end homoseksuel. Det vil Enhedslisten have ændret på.

Læs Enhedslistens feministiske delprogram

Alle politikområder