Lighed for loven – også for friskolerne

Socialdemokraternes forslag om at fjerne støtten til friskoler, hvor mere end halvdelen af eleverne ikke er af etnisk dansk oprindelse, er udtryk for en helt uhørt populisme. Samtidig bryder forslaget med princippet om, at der skal være lighed for loven. Det mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Etnisk bestemte grænser for om friskoler skal kunne modtage offentlig støtte strider lodret mod princippet om lighed med loven. Jeg kan ikke forestille mig, at et sådant forslag kan være i overensstemmelse med grundloven.
  • Særlovgivning, der begrænser bestemte etniske gruppers mulighed for at vælge en friskole til deres barn, hører simpelthen ikke i hjemme i dansk lovgivning. Forslaget er efter min opfattelse udtryk for en ualmindelig ubehagelig form for populisme.
  • Vi skal have lighed for loven i Danmark – også når det gælder driften af frie skoler. Alle friskoler, der modtager offentlig støtte, skal selvfølgelig leve op til lovens krav. Stilles der spørgsmålstegn ved om skolerne overholder lovgivningen, er der derfor en opgave for tilsynet og Undervisningsministeriet. Men de krav der stilles til skolerne skal naturligvis være de samme og ikke afhænge af elevernes etniske baggrund.
Flere nyheder