— Uddannelse og forskning

Indfør karakterfri klasser på hele gymnasieområdet nu

En ny rapport fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) viser, at karakterræset i gymnasierne går ud over elevernes motivation og fører til et ringere udbytte af undervisningen. Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, mener, det er på tide, at der bliver taget en række konkrete politiske initiativer for at imødegå den negative udvikling, som karakterræset fører med sig. Karakterskalaen bør ændres, karakterernes betydning for optag på videregående uddannelser reduceres, og der skal indføres karakterfri klasser på hele gymnasieområdet.

Jakob Sølvhøj udtaler :

  • Rapporten fra CeFU lægger sig helt i forlængelse af den massive kritik, der i årevis er blevet rettet mod karakterræset i gymnasiet. Karakterræset kvæler nysgerrighed og motivation og lysten til at eksperimentere og prøve sig frem hos mange elever. Det får vi simpelthen ikke dygtigere studenter af.
  • Karakterer skal fylde meget mindre i gymnasiet, og den nuværende karakterskala bør ændres hurtigst muligt. Samtidig skal karaktererne spille en langt mindre rolle ved optagelse på de videregående uddannelser
  • De hidtidige forsøg med karakterfri klasser i gymnasierne har været meget positive, og jeg vil anbefale, at der meget hurtigt indføres karakterfri klasser på hele gymnasieområdet, som et skridt på vej mod et karakterfrit gymnasium.
Alle nyheder