— Skat og finans

Efter hvidvask-skandale: Enhedslisten foreslår stop for svingdør mellem Finanstilsyn, Bagmandspolitiet og den finansielle sektor

Den aktuelle sag om hvidvask i Danske Bank har endnu engang vist problemerne ved svingdørskulturen, hvor personer skifter mellem offentlige topstillinger og det private erhvervsliv. Det får nu Enhedslisten til at foreslå oprettelsen af et nyt råd, der skal godkende jobskifte blandt andet mellem topstillinger i det offentlige tilsyn og den finansielle sektor.

Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, siger:

– Det er helt afgørende, at befolkningen kan have tillid til offentlige myndigheder og embedsmænd – ikke mindst i de institutioner der skal kontrollere og overvåge vores finanssektor. Derfor er det stærkt problematisk, når vi blandt andet i den aktuelle hvidvasksag ser, at samme personer sidder på den ene side af bordet den ene dag og på den anden side af bordet den anden dag. Det skaber grobund for mistanke om inhabilitet og kasketforvirring.

-Jeg kan godt forstå, at personer, der i deres arbejde indgående beskæftiger sig med finansiel regulering på chefniveau, selvfølgelig er interessante medarbejdere både for finanssektoren og for det offentlige tilsyn med finanssektoren. Men den nuværende situation dur bare ikke. Vi kan ikke simpelthen ikke være tjent med, at de folk, der skal kontrollere bankerne, er alt for tætte på bankerne. Enten fordi de tidligere har arbejdet der, eller fordi de er på nippet til at få en lukrativ ansættelse i banken. Derfor må vi gribe ind.

-Vi vil oprette et råd, der fra sag til sag kan vurdere, om topchefernes skifte fx mellem Finanstilsynet og finanssektoren er problematisk, og som skal have kompetence til at forhindre jobskifter. Dermed får vi en kontrol med området, der ikke eksisterer i dag, og som er årsagen til, at OECD tidligere har kritiseret Danmark. Der må ikke opstå tvivl om, hvorvidt personlige motiver kan spille ind på varetagelsen af fx det bedst mulige tilsyn med finanssektoren.

Enhedslisten vil inden for den nærmeste tid fremlægge et større udspil om grundlæggende reformer i finanssektoren.

 

Baggrund:

Svingdøre i Danske Bank-sagen
Jens Madsen, der leder Danske Banks interne undersøgelse om hvidvask, var chef for bagmandspolitiet (SØIK), da SØIK i 2013 ikke reagerede på en seriøs henvendelse om mulig hvidvask i Danske Bank i 2013.

Michael Ejlerskov, tidligere chef for SØIK’s afdeling vedrørende eftersøgning af værdier fra sager om økonomisk kriminalitet, skiftede i maj 2018 til Danske Bank til en afdeling, der skal sikre, at banken lever op til love og god skik (compliance), en afdeling ledet af Jens Madsen.

Henrik Ramlau-Hansen, Finanstilsynets tidligere direktør, der før sin tiltræden i Finanstilsynet var økonomidirektør i netop Danske Bank, var til stede på et møde i 2013, hvor Danske Bank blev advaret om den omfattende hvidvask i den estiske afdeling.

Det vil Enhedslisten
Enhedslisten foreslår blandt andet med inspiration fra britisk og spansk lovgivning nedsættelse af et råd, der inden for en karensperiode skal kontrollere jobskifte mellem topposter i det det offentlige og det private erhvervsliv.

Søger man fx fra en toppost i det offentlige tilsyn med banksektoren, fx direktør, departementschef eller ledende medarbejder, til finanssektoren, eller den modsatte vej fra en direktørstilling i finanssektoren til en ledelsesstilling i det offentlige tilsyn, skal man pålægges at kontakte rådet, der derefter bl.a. undersøger:

  • Hvilken rolle, den pågældende skal opfylde
  • Medfører den nye rolle kontakt med regeringen/myndigheder
  • Har personen haft kontakt med den foreslåede arbejdsgiver de seneste 2 år i embedet
  • Har institutionen, hvor ansøgeren kommer fra, fortsat kontakt til den ansættende virksomhed
  • Har den pågældende været med til at tage beslutninger, der vedrører den nye arbejdsplads eller dennes konkurrenter
  • Har ansøgeren haft adgang til følsomme oplysninger eller politik-beslutninger af betydning for den kommende arbejdsgiver eller dens konkurrenter

Hvis rådet på baggrund af dette ikke kan godkende et jobskifte fra privat til offentlig ansættelse, kan ansættelsen i den offentlige post ikke gennemføres. For ansatte i offentlige topposter skal der indføres klausuler i ansættelseskontrakten, der ved skifte til en ansættelse i det private erhvervsliv forpligter dem til at følge rådets afgørelser. Brud på denne klausul vil medføre sanktioner fx i form af en betydelig økonomisk bod eller karantæne fra fremtidige ansættelser i det offentlige.

En arbejdsgruppe skal inden for et år udarbejde forslag til en konkret model for rådet, dets kompetence og sammensætning og de mulige sanktionsformer.

Link til rapport fra Transparency International, som Enhedslisten forslag er inspireret af:

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Cooling_off_periods_regulating_the_revolving_door_2015.pdf

Alle nyheder