— Børn og unge, Uddannelse og forskning,

Drop de urimelige fraværsregler

Enhedslisten indkalder nu undervisningsministeren i samråd på baggrund af de nye fraværsregler på gymnasierne. De nye regler betyder, at alle elever nu skal registreres for fravær for hele undervisningsmodulet eller lektionen, selvom de f.eks. blot er to minutter forsinket. Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, mener, at det er håbløst at gennemføre en ensretning og detailstyring af gymnasiernes fraværsregler. Det er en meningsløs bureaukratisering. Derfor indkalder Enhedslisten nu ministeren i samråd og forlanger en forklaring på, hvilke problemer de nye regler skal løse.

Jakob Sølvhøj udtaler :

– Helt ærligt, undrer det mig, at ministeren har behov for at stramme fraværsregler, som tydeligvis fungerer. I følge Danske Gymnasier er fraværet faktisk faldet de sidste 5 år, og både gymnasierektorerne og lærerne har frarådet indførelse af nye bureaukratiske regler.

– De nye fraværsregler er udtryk for en ekstrem centralistisk tankegang. Det er helt meningsløst, at ministeren vil styre det enkelte gymnasium ned i mindste detalje. I stedet burde hun koncentrere sig om at løse nogle af de påtrængende problemer gymnasierne står overfor, i form af store besparelser og den sociale skævvridning af elevsammensætningen på mange gymnasier.

Alle nyheder