Uden arbejdspladsbrugsanvisninger vil hundredetusinde risikere liv og helbred

Erhvervsministeren har fredag udsendt et udspil med titlen: ”Mindre bureaukrati – mere vækst. Udspil til at lette snærende regler og administrative byrder for virksomhederne”. Regeringen lancerer her 42 initiativer, der skal lette virksomhederne for bøvl og bureaukrati. Et af forslagene handler om at fjerne virksomhedernes pligt til at lave arbejdsplads-brugsanvisninger på kemiske produkter, som 49.477 virksomheder er omfattet af.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

– Det vil være himmelråbende uansvarligt at fjerne pligten til at lave arbejdsplads-brugsanvisninger. Det har intet med overflødig bureaukrati at gøre. Pligten er indført for at beskytte de ansattes liv og helbred.

– Arbejdspladsbrugsanvisningerne angiver, hvordan medarbejderne skal beskytte sig mod kemikalier, der kan give hjerneskader, kræft og lungesygdomme, og mod kemikalier, der kan give eksem og øjenskader m.m. Brugsanvisningerne angive, hvilke åndedrætsværn, briller, handsker og beskyttelsesdragter medarbejderne skal bruge. Desuden skal brugsanvisningerne angive om kemikalierne er brandfarlige og eksplosive, og hvordan kemikalierne skal opbevares og håndteres ved f.eks. spild, brand og bortskaffelse, – og hvilken førstehjælp der skal ydes, hvis der sker en ulykke. De er kort sagt et grundlæggende redskab til at forebygge arbejdsskader.

– At fjerne kravet om arbejdspladsbrugsanvisningerne vil bombe den forebyggende indsats 50 år tilbage, og hundredetusinde af ansatte vil risikere alvorlige skader på deres helbred – og for nogle risikere at blive slået ihjel. Regeringens forslag om at inddrage det i virksomhedens APV er ingen løsning.

– Jeg kan ikke kraftigt nok opfordre regeringen til at skrotte dette sundheds- og livsfarlige forslag fra kataloget.

Læs forslag 3.9 om arbejdsplads-brugsanvisninger i regeringens katalog her.

Alle nyheder