— Skat og finans, Velfærd

Skipper: Uligheden skal mindskes allerede i første finanslov

De økonomiske skel i Danmark er vokset det seneste årti, hvor der er givet enorme skattegaver til de mest velhavende og de store selskaber, mens velfærden har været ramt af omprioriteringsbidrag og smalhals. Den udvikling skal vendes, og første skridt er den finanslov, der forhandles til efteråret. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, op til partiets sommergruppemøde.

Pernille Skipper siger:

– I forsommerens valgkamp var forældre og bedsteforældre på gaden for at få flere voksne i daginstitutionerne. De unge var på gaden for at redde klimaet. Det var et valg, hvor et flertal fravalgte Lars Løkke og højrefløjen og tilvalgte velfærden og klimaet. Jeg ser det som det nye flertals opgave at levere politiske resultater, der matcher valgets tale.

– Der er ikke et kæmpe økonomisk råderum, for VLAK-regeringen har klattet pengene væk på skatterabatter til samfundets top. Det betyder selvfølgelig også, at vi skal finde pengene til at betale for de vigtige skridt, der skal tages.

– Det første store skridt til at vende udviklingen er efterårets forhandlinger om finansloven. Vi kan ikke rette op på mange års skæv kurs på én gang, men vi kan tage et stort skridt i den rigtige retning. Enhedslisten går til forhandlinger med alle intentioner om kompromisser, og at vi skal nå hinanden. Det skylder vi vælgerne. Men det er vigtigt, at vi også sætter en ny retning på den økonomiske politik, og derfor skal den første finanslov øge ligheden i Danmark.

– Enhedslisten fremlægger derfor finansieringsforslag for i alt 8 milliarder kr. Det er forslag, som vi vil tage med til finanslovsforhandlingerne. De rammer ikke almindelige mennesker, og det er ikke øget skat på arbejdsindkomster, og sænker som udgangspunkt ikke arbejdsudbuddet. Vi håber, forslagene kan blive en del af det nødvendige kompromis for at finansiere investeringer i uddannelse, daginstitutioner, grøn omstilling og sygehuse.

– Senere vil vi også præsentere et samlet forslag til finansloven, hvor vi anviser, hvad vi gerne vil bruge pengene på, og hvor vi altså bør starte indsatsen for velfærden. Men den her gang vender vi det om og starter med at pege på finansieringen.

 

Det foreslår Enhedslisten:

  • Kapital- og aktieindkomst skal beskattes som lønindkomst. Den højeste marginalskat på kapital- og aktieindkomst er i dag på ca. 42 pct., mens den er på ca. 52 pct. for lønindkomst pga. det skrå skatteloft. Loftet over kapitalindkomst fjernes, og den lave skat på aktieindkomst hæves, så beskatningen ligestilles med indkomst fra arbejde. Det vil indbringe 5,3 milliarder kr. årligt efter tilbageløb og adfærd ifølge Skatteministeriet. Se finansieringen her
  • Skattebasen for selskabsskat udvides. Skattebasen er gennem årene blevet svækket af lempeligere fradragsmuligheder. Det er bl.a. årsagen til, at multinationale selskaber kan undgå at betale selskabsskat i Danmark år efter år. Der genindføres en fem-års grænse for fremførelse af underskud og renteloftet for virksomheders nettofinansieringsudgifter strammes. Det vil indbringe 2,65 milliarder kr. Se finansieringen her
Alle nyheder