— Forsvar og internationalt

Vigtigt flertal for stop for våbensalg til Tyrkiet

I dag vedtager Folketinget et fuldt dansk stop for salg af våben til Tyrkiet. Vedtagelsen sker på baggrund af en forespørgselsdebat, indkaldt af Enhedslisten, om Tyrkiets angreb på kurderne i Nordsyrien. Det forventes, at alle partier i Folketinget, undtagen Nye Borgerlige, vil stemme for vedtagelsen. Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm, udtaler:

– Det er vigtigt, at vi nu får et fuldt stop for salg af våben til Tyrkiet. Og jeg er stolt af, at det, efter en længere tovtrækning, er lykkedes at samle næsten hele Folketinget om det.

– Vedtagelsen siger klart, at Tyrkiet skal trække sig ud af de kurdiske områder i Syrien. Og vi har fået opbakning til mere humanitær hjælp til de mange, der er ramt af invasionen. Nu haster det med at få sat det i gang.

Vedtagelsestekst:
Folketinget fordømmer Tyrkiets dybt bekymrende offensiv i Nordøstsyrien, som skader civile, driver folk på flugt, modarbejder kampen mod ISIL, påvirker håndteringen af fremmedkrigere og den FN-ledede politiske proces. Folketinget opfordrer Tyrkiet til permanent at stoppe sine militære operationer og trække sig tilbage. Folketinget støtter de seneste konklusioner fra Det Europæiske Råd og Rådet for Udenrigsanliggender, herunder skærpelsen af våbeneksportkontrollen til Tyrkiet. Folketinget er enige om ikke at udstede våbeneksporttilladelser til Tyrkiet. Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for tættere koordination i anti-ISIL-koalitionen og undersøge, om europæiske lande kan spille en større rolle, herunder i forhold til fredsbevarende indsatser. Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at spille en aktiv rolle i EU, NATO og andre internationale fora samt at have en fast linje bilateralt for at lægge det fornødne pres på Tyrkiet. Folketinget udtaler sin opbakning til, at Danmark fortsat bidrager til også at afhjælpe de humanitære behov i Nordøstsyrien som følge af operationen. Læs vedtagelsesteksten her

Alle nyheder