— Erhverv, Sundhed og psykiatri

Lattergasaftale et skridt i den rigtige retning

Enhedslisten er særdeles tilfredse med, at det nu er lykkedes at nå en samlet aftale om at begrænse unges adgang til køb af lattergas. Nu skal fokus også rettes mod forebyggelse og rådgivning til de unge.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, siger:

– Det har været vigtigt for os, at vi har fået en samlet aftale med flere initiativer. Når man ser mængden af tomme lattergas-beholdere flyde i gadebilledet, så er det klart, at alene en begrænsning i mængden, der må sælges, vil hjælpe. Og så er aldersgrænsen på 18 år for at købe samt et forbud mod at sælge lattergas sammen med rusmidler vigtige signaler at sende. Det vil uden tvivl begrænse tilgængeligheden og dermed forbruget. Ansvaret er også placeret på det rigtige sted, nemlig hos sælgeren, som nu kan risikere en klækkelig bøde ved overtrædelse.

– Det er et væsentligt skridt, men det kan ikke stå alene. Derfor er det vigtigt, vi fortsat har fokus på at få styrket den forebyggende indsats i kommunerne gennem SSP-samarbejdet. Vi har også brug for at få et bedre og mere ensartet rådgivnings- og behandlingsindsats for unge, der er havnet eller risikerer at havne i misbrug. Men samlet set er det en god aftale og et vigtigt skridt i indsatsen for at forhindre unge i at havne i et skadeligt misbrug.

Alle nyheder