— Arbejdsmarked, Erhverv, Velfærd

Skipper efterlyser løfte til de fyringstruede: Velfærdssamfundet skal være der for jer

Den økonomiske ekspertgruppes forslag til udfasning af hjælpepakker er nu offentliggjort. Enhedslistens politiske ordfører roser den blide tilgang til udfasning og siger, at partiets fokus i forhandlingerne vil være på de mange, som er bange for at miste jobbet, når hjælpepakkerne forsvinder. Løftet skal være klart, velfærdssamfundet skal være der for de arbejdsløse, siger Pernille Skipper.

Pernille Skipper siger:

  •  Der er så mange mennesker, der rent ud sagt er skide bange for, hvad der skal ske nu. De ved godt, at de kun lige hænger i med neglene, og at deres job risikerer at ryge, når hjælpepakkerne ophører. De mennesker og deres familier skal have en klar og utvetydig besked fra Christiansborg: I har arbejdet hårdt, og I har bidraget med jeres. Nu er velfærdssamfundet der for jer.
  •  Enhedslisten kommer til forhandlingerne med forslag om et dagpengetillæg, og at man som fyret ikke skal bruge af sin dagpengeperiode eller være underlagt 225-timers reglen i kontanthjælpssystemet frem til 1. januar. Men vi vil også forbedre muligheder for efteruddannelse og jobrotation, så de arbejdsløse har en chance for at få et nyt job i en anden sektor. Der er mange gode forslag i ekspertgruppens rapport, men de er ikke helt i mål, når det kommer til de arbejdsløse, og der mangler slet og ret et fokus på efter- og videreuddannelse.
  • For Enhedslisten er det vigtigt, at der fortsat er hjælp til de tvangslukkede virksomheder og gode lånemuligheder særligt for de helt små selvstændige og enkeltmandsvirksomhederne. Det er også et gammelt Enhedsliste-forslag, at de små selvstændige får adgang til dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed helt ned, og det har ekspertgruppen også taget med her. Det er vigtigt.
Alle nyheder