— Børn og unge

EL om aftale om minimumsnormeringer: Meget at fejre, mere at kæmpe videre for

Regeringen har netop offentliggjort den længe ventede aftale om en model for lovbundne minimumsnormeringer. Enhedslisten glæder sig over mange elementer i aftalen. Blandt andet er det lykkedes at lukke muligheden for at trække profit ud, så alle pengene går til børnene. Loven om minimumsnormeringer bliver fremrykket. Det bliver samtidig mere gennemsigtigt, hvordan normeringerne er ude i hver enkelt institution, når forældre og andre interesserede får mulighed for at følge med på den offentlige Dagtilbudsportal. Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj, havde dog gerne set, at der blev afsat flere penge i aftalen og indført minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det vil partiet kæmpe videre for, når aftalepartierne skal forhandle videre om normeringerne.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Først og fremmest vil jeg sige tak til forældrebevægelsen Hvor-Er-Der-En-Voksen, som virkelig har arbejdet hårdt for at gøre opmærksom på behovet for  minimumsnormeringer til vores børn. Uden det store pres, som forældrene har været med til at lægge på forhandlingerne, var vi aldrig nået så langt.
  • For Enhedslisten er det et vigtigt resultat, at vi med aftalen lukker for muligheden for at trække profit ud af institutionerne, så penge afsat til børnene også fuldt ud kommer  børnene til gode. Vi er også meget tilfredse med, at vi får fremrykket loven om minimumsnormeringerne til 2024, får skabt større gennemsigtighed i normeringerne ude i den enkelte institution, afsat hundredevis af millioner til bedre uddannelsesdækning og forbedret det pædagogiske tilsyn.
  • Når vi har fejret resultaterne, fortsætter arbejdet for nye forbedringer. Enhedslisten mener, at minimumsnormeringer skal gælde på institutionsniveau. Det kunne vi desværre ikke få opbakning til i denne omgang. Derfor har det været afgørende for os at få skrevet ind i aftalen, at vi sætter os tilbage til forhandlingsbordet igen i 2023. Vi får først reelle minimumsnormeringer, når de kan opleves af alle børn i hver eneste institution, og vi tager gerne en runde mere i ringen med regeringen på det spørgsmål.
  • Vi håber, at den større gennemsigtighed, som aftalen giver i normeringerne, vil gøre det tydeligt, at der er brug for yderligere forbedringer. Enhedslisten vil have reelle minimumsnormeringer i børnehøjde. Den kamp glæder vi os til at fortsætte sammen med forældrebevægelsen og det pædagogiske personale.

Læs Enhedslistens baggrundsnotat om aftalen her.

Alle nyheder