— Handicap og ældre

EL: Afskaf urimelig forskelsbehandling af beboere i botilbud

Borgere med handicap, der bor i botilbud, er udsat for urimelig forskelsbehandling, når det gælder muligheden for at få hjælp til at komme udenfor deres hjem og mødes med venner, familie og deltage i lokalsamfundets aktiviteter. Her drejer det sig ikke om den aktuelle situation under coronaen, men helt generelt om borgernes mulighed for at få ledsagelse, når de ikke er i stand til at færdes på egen hånd. Mens andre borgere med handicap, der har et ledsagelsesbehov, har krav på 15 timers selvvalgt individuel ledsagelse om måneden, er det i praksis ikke tilfældet for de borgere, der som følge af deres handicap er henvist til at bo i et botilbud. Ifølge en undersøgelse blandt pårørende til voksne med udviklingshandicap udført af foreningen Lev  https://www.lev.dk/media/944211/analysenotet-ledsageordning-og-mennesker-med-udviklingshandicap-i-botilbud.pdf ,har en stor del af beboerne mindre end 3 timers månedlig ledsagelse. Andre får reduceret deres ellers lovsikrede 15 timer til det halve. Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, finder forskelsbehandlingen helt uacceptabel og har derfor indkaldt socialministeren i samråd, der finder sted torsdag d.14. januar.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Der foregår en alvorlig forskelsbehandling af beboere i botilbud, når det gælder muligheden for ledsagelse. Mennesker med handicap har naturligvis samme behov som alle os andre for ind i mellem at komme uden for deres hjem, så de – når vi ellers er ovre coronakrisen – kan mødes med venner og familie og deltage i lokalsamfundets tilbud og aktiviteter. Derfor er det helt urimeligt, at mange beboere i botilbud står næsten uden mulighed for ledsagelse.
  • Undersøgelsen blandt pårørende til voksne med udviklingshandicap viser, at kommunerne i stort omfang fratager beboere i botilbud en del af de individuelle ledsagetimer, de ellers har krav på efter loven. Der henvises typisk til, at beboerne i stedet får ledsagelse som en integreret del af botilbuddet, men praksis viser, at det ofte ikke er tilfældet. Beboerne er dermed nærmest afskåret fra at komme uden for deres botilbud.
  • Enhedslisten vil have fjernet forskelsbehandlingen af mennesker med handicap, der bor i botilbud. Det er helt skævt, at borgere med særligt komplekse handicap skal have de ringeste muligheder for ledsagelse. Jeg håber derfor socialministeren ved samrådet vil give tilsagn om, at vi snarest kan gå i forhandlinger om, hvordan vi sikrer en ligestilling af beboere i botilbud.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo