— Børn og unge, Handicap og ældre, Socialpolitik

EL: Stærkt beklageligt, at private fortsat kan tjene millioner på sociale tilbud

Social- og ældreministeriet har i dag offentliggjort en aftale om styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Aftalen skaber øget gennemsigtighed med økonomien, men indeholder ikke noget forbud mod at trække profit ud af tilbuddene, sådan som det oprindeligt var bebudet af socialministeren. Det finder Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, stærkt beklageligt, da det betyder, at millioner af kroner fortsat vil blive trukket ud som overskud af private ejere af institutioner og tilbud, og at døren står åben for private koncerners opkøb på området.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Det er stærkt beklageligt, at det ikke har været muligt at indgå en aftale om at sætte en stopper for profit på sociale tilbud til udsatte borgere og mennesker med handicap. Det er helt urimeligt, at penge der afsættes til vores allermest sårbare borgere i stedet kan havne i private lommer.
  • Enhedslisten har bakket fuldt og helt op om regeringens forslag om at sætte en stopper for at trække overskud ud af de sociale tilbud, men desværre har det ikke været muligt at samle et flertal om aftalen. På trods af den klart udtrykte hensigt i det fælles forståelsespapir fra sommeren 2019 har det Radikale Venstre været fuldstændig afvisende overfor et profitstop.
  • Med den indgåede aftale skaber vi en øget gennemsigtighed med tilbuddenes økonomi. Det er et fremskridt i forhold til i dag, men det forhindrer ikke, at millioner af kroner lovligt kan trækkes ud af tilbuddene, ligesom det ikke kan stoppe private koncerners opkøb på området. Der er al mulig grund til at forvente, at millioner af offentlige kroner vil havne i skattely.
  • Der hviler et tungt ansvar på det Radikale Venstre for at forhindre et profitforbud på det sociale område. Jeg håber meget, at de kommuner, der skal betale regningen, vil være meget kritiske i deres vurdering af tilbuddene og i størst muligt omfang vælge dem fra, der trækker overskud ud som privat fortjeneste.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer