— Handicap og ældre

EL: Ret op på retssikkerheden for borgere med handicap

Højesterets nyligt afsagte dom i den såkaldte svømmepigesag fra Lolland har endnu engang bekræftet, at retssikkerheden er uhørt ringe for borgere med handicap. Selvom kommunen traf en klart ulovlig afgørelse ved at fratage pigen hendes ledsagerordning, var der ikke lovgrundlag for en erstatning. Sagens eneste økonomiske konsekvens var derfor en stor kommunal besparelse. Afgørelsen kommer i forlængelse af en ny opgørelse fra Ankestyrelsen, der viser fejl i mere end hver anden sag på børnehandicapområdet. Retssikkerheden for borgere med handicap er ifølge Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, rystende ringe, og partiet fremlægger nu ni forslag, der tilsammen skal sikre en gennemgribende reform af retssikkerheden på handicapområdet.

Jakob Sølvhøj udtaler :

 • Det kan ikke være rigtigt, at kun hver anden borger med handicap kan forvente at få den støtte og hjælp de har krav på efter lovgivningen. Det er et fuldstændig uacceptabelt antal kommunale afgørelser, der må omgøres af Ankestyrelsen. Dertil kommer de mange fejl, som ikke afdækkes, fordi mange borgere med handicap ikke kan overskue at klage.
 • Den såkaldte svømmepigesag har med al tydelighed dokumenteret, at kommunerne har et stærkt økonomisk incitament til at føre en grænsesøgende sagsbehandling på handicapområdet. Der er mange penge at spare ved en mangelfuld og fejlagtig sagsbehandling.
 • Enhedslisten vil med en ni-punkts retssikkerhedspakke rette op på den manglende retssikkerhed for mennesker med handicap. Loft over sagsbehandlingstider og sagsmængder skal bane vej for hurtigere og bedre sagsbehandling. Uvildige borgerrådgivere skal holde hånden under de borgere, der ikke selv kan overskue at klage. Indbetaling til en ny retssikkerhedsfond, når kommunale afgørelser omgøres, skal fratage kommunerne gevinsten ved fejlagtig sagsbehandling.

 

Enhedslistens forslag til en retssikkerhedspakke, kan læses på Enhedslistens hjemmeside, https://enhedslisten.dk/temaer/bedre-retssikkerhed-for-mennesker-med-handicap , og består af følgende ni punkter :

 • Bedre beskyttelse gennem varsling og opsættende virkning hvis en borger fratages hjælp
 • Loft over sagsbehandlingstider
 • Færre sager pr. sagsbehandler i kommunen og øget juridiske kompetencer
 • Trygge rammer ved overgangen til voksenalder
 • Planlæg overgangen til pensionsalderen i god tid
 • Hjælp skal kunne medtages over kommunegrænsen
 • Uvildige borgerrådgivere i alle kommuner
 • Øget brug af det kommunale tilsyn og en mere opsøgende rolle til Ankestyrelsen
 • Oprettelse af en retssikkerhedsfond for at fjerne det økonomiske incitament kommuner kan have til ikke at følge gældende lovgivning
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo