EL: Fredericia-sagen rejser spørgsmål om whistleblower-ordning i kommunerne

I dag er den uvildige advokatrapport offentliggjort om tidligere Fredericia-borgmester, Jacob Bjerregaards køb af en kommunal byggegrund, samt om muligt inhabilitet hos borgmesteren og kommunaldirektøren.

Rapporten peger på en række fejl i Fredericia kommunes forvaltning. Det drejer sig både om manglende regelefterlevelse ved salg af byggegrund til borgmesteren, samt ulovlig byggetilladelse, som blev givet til borgmesteren. Begge dele var til fordel for borgmesteren. Endvidere peger undersøgelsen på et muligt inhabilitetsforhold mellem borgmesteren og kommunaldirektøren, som ikke rettidigt blev forelagt byrådet.

En af hovedanbefalingerne fra advokatundersøgelsen er også, at Fredericia kommune skal træne forvaltningens ansatte i, hvilke pligter de har til at sige fra og til hvem. Selvom der ikke er fundet belæg for, at borgmesteren har blandet sig i forløbet, efterlader rapporten indtrykket af en kommunal forvaltning, der ikke følger reglerne og ikke har tilstrækkelige procedurer for at sikre, at fejl og ulovlig sagsbehandling kan blive italesat og standset.

Enhedslistens kommunalordfører, Jette Gottlieb, mener, at rapportens konklusioner bør give anledning til at Indenrigsministeren se på, om der kan gøres mere for at sikre mod lignende fejl i andre kommuner.

I 2019 foreslog Enhedslisten i Fredericia byråd at kommunen indførte en whistleblower-ordning. Desværre blev forslaget, som blev støttet af to andre partier, nedstemt af Socialdemokratiet, som havde absolut flertal i byrådet.

Jette Gottlieb vil nu have Indenrigsministeren til at se på, hvordan man kan sikre, at der er tilstrækkelig mulighed for at embedsmænd i kommunale forvaltninger kan hejse et flag uden repressalier.

Jette Gottlieb udtaler:

  • Det er forstemmende at læse om den særbehandling, som den tidligere Fredericia-borgmester har fået. Den slags sager er med til at skabe mistillid til det kommunale demokrati og forvaltning.
  • Om sagen kunne have været undgået, hvis Enhedslistens forslag om en whistleblower-ordning i Fredericia kommune fra 2019 var blevet vedtaget, er svært for mig at sige. Men jeg synes i hvert fald, at det er meget vigtigt, at vi får fokus på mulighederne for at medarbejdere, der oplever ulovlige beslutninger i den kommunale forvaltning kan få beskyttelse, hvis de vælger at råbe vagt i gevær.
  • Jeg vil bede Indenrigsministeren om et overblik over, hvor mange kommuner, der har vedtaget en whistleblower-ordning, samt om hvilke sager medarbejderne kan henvende sig med. Det er afgørende for os, at vi kan stole på, at den offentlige forvaltning træffer afgørelser på et sagligt grundlag til gavn for alle borgere – uanset om de er borgmestre eller almindelige lønmodtagere.
Alle nyheder