— Forsvar og internationalt, Udland

Enhedslistens udspil for et øget engagement i FN

Danmark, og Norden mere generelt, var engang kendt for sit store engagement i FN’s fredsarbejde. Danske civile, fredstropper og politifolk var udsendt som peacekeepere forskellige steder i verden for at forebygge konflikter, opretholde fred og fremme genopbygning.

Efter folkedrabet i Rwanda tog Danmark initiativ til at skabe FN’s permanente udrykningsstyrke SHIRBRIG (Standby High-Readiness Brigade). Mere end 10 lande bidrog til styrken, som i 13 år havde til huse i Høvelte Kaserne. SHIRBIRG nåede at medvirke i 7 fredsmissioner, bl.a. i Sudan og i konflikten mellem Eritrea og Etiopien.

Desværre valgte VKO-regeringen med Anders Fogh Rasmussen i spidsen at lukke SHIRBRIG i 2009, og Danmarks aktive rolle i FN’s fredsarbejde er aftaget lige siden.

Behovet for et større engagement i FN’s fredsmissioner er ikke blevet mindre med årene, tværtimod. For en brøkdel af verdens samlede militærudgifter har FN i dag knap 90.000 peacekeepere fra 121 lande udsendt til nogle af verdens mest skrøbelige brændpunkter og konfliktzoner. Af disse har Danmark 14 personer udsendt pr. marts i år. Dermed ligger vi på en trist 94. plads, hvad angår bidrag til FN’s fredsarbejde, et godt stykke under vores nordiske naboer.

En anden vigtig dagsorden i FN’s fredsarbejde er våbenkontrol, gensidig nedrustning og en endelig afskaffelse af atomvåben. Nedrustning var engang et aktivt element i Danmarks udenrigspolitik. Ved den 10. ekstraordinære generalforsamling i FN beskrev Anker Jørgensen nedrustningsdagsordenen som ”de svages sidste tilflugt over for de stærke”.

Der er ingen tvivl om, at små stater uden iøjnefaldende militær slagkraft står sig bedst ved at værne om fred, samarbejde og den globale retsorden. Men selvom der i dag findes faretruende mange atomvåben fordelt i tusindvis mellem stater, der ligger i kold og varm strid med hinanden, har Danmark for længst opgivet at påvirke atommagterne til gensidig nedrustning.

FN’s traktat mod atomvåben trådte i kraft i januar 2021. I dag har 61 lande underskrevet og har ratificeret traktaten, men Danmark har endnu ikke gjort det.

Enhedslisten mener, at det nødvendigt, at Danmark skruer op for sin indsats i FN’s fredsarbejde, både hvad angår fredsbevarelse, gensidig nedrustning og konfliktforebyggelse.

  • Vi vil have Danmark til at tage initiativ til genetableringen af SHIRBRIG for at bistå FN’s fredsoperationer inden for en multilateral samarbejdsramme for at sikre upartiskhed.
  • Vi vil have Danmark til at stille politistyrker til rådighed for FN’s fredsoperationer for at skabe tryghed og sikre forhold i skrøbelige og konfliktramte stater.
  • Vi vil have Danmark til at udvise vilje ved proaktivt at stille tropper og materiel til rådighed for FN’s missioner, og ved at give efterspørgslen fortrinsstilling, så Danmark bidrager, hvor det gør mest nytte.
  • Vi vil have Danmark til i langt højere grad at stille eller medfinansiere civile tjenestefolk, herunder mæglere, regnskabsfolk, analytikere og specialister i menneskerettighederne til FN’s missioner.
  • Vi have Danmark til at formidle en aktiv demonstrationspolitik mod atomvåben, -oprustning og -spredning. Det første skridt er at underskrive og ratificere FN’s traktat om forbud mod atomvåben.
Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo