Fossilfri kommuner

I den grønne pagt for kommunerne vil Enhedslisten give kommunerne mulighed for at blive fossilfri ved hjælp for eksempel at:

  • Indføre flere nul-emissionszoner og skærpede miljøzoner

Kommunerne skal have ret til at indføre nulemissionszoner i det omfang og med den afgrænsning, som det lokale byråd finder rimeligt. Det samme gælder i forhold til en skærpelse af miljøzoner og omfanget af disse.

  • Stille krav til bæredygtigt byggeri i lokalplaner

Fremtidens bygninger og boliger er bæredygtige. Derfor skal kommunerne kunne stille krav gennem lokalplanlægningen til bæredygtigheden af byggeri, herunder at kunne stille krav til konstruktionsmateriale – eksempelvis mere træ.

  • Sikre adgang til offentlige ladestandere

Kommuner skal have frihed til at lade borgere benytte ladestandere, der nu alene er forbeholdt kommunernes elbiler. Desuden skal kommunerne have mulighed for medbestemmelse af placering af ladestandere finansieret af offentlige puljer.

  • Styrke mulighederne for at fremme mere fjernarbejde

For at mindske transporten på vejene skal kommunerne have mulighed for gratis eller meget billigt at udleje kontorlokaler lokalt med henblik på at skabe lokale kontorfællesskaber, således at der i højere grad kan gives mulighed for fjernarbejde. Dette vil have en positiv effekt på, hvor meget der bliver kørt på vejene.

  • Vedtage lavere hastighed på vejene

Lavere hastighed kan reducere trafikstøj, antallet af trafikdrab og luftforurening. Alle kommunerne skal have ret til at sænke hastigheden på enkeltveje eller i større områder, med mindre der er trafiksikkerhedsmæssige argumenter imod det. Hastighedssænkninger vil typisk have en gavnlig effekt i forhold til trafiksikkerhed og støjpåvirkninger.

  • Styrke den grønne offentlige transport

Der skal afsættes en årlig pulje på 200 mio. kr. frem til 2025 til, at kommunerne kan få dækket meromkostningerne ved at skifte til et krav om nulemissionskørertøjer i udbuddet af den offentlige transport.

  • Kommunens egne køretøjer

Det er samtidigt vigtigt, at kommunens egne køretøjer omstilles til nulemission. Der gives låneadgang til indkøb eller leasing, så kommunerne har mulighed for at gøre det umiddelbart.

  • Skovrejsning

Private har mulighed for at finansiere skovrejsning gennem puljen på 613 millioner kroner i aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug. Med frisættelsen fra anlægsloftet og adgang til lånepuljer sikres kommunerne yderligere muligheder for skovrejsning. Vi ser samtidigt gerne, at skovrejsningen sker lokalt, så det også bidrager til sikring af drikkevandsresursen.

Tilbage til forsiden