— Børn og unge, Velfærd

Skipper: Vi går til regeringsforhandlinger med 10.000 flere voksne i daginstitutionerne

Alt for mange steder mangler der pædagoger, når vi afleverer vores børn i institutionerne, og de ansatte har ikke tid til omsorg. Opgaverne er blevet flere, og der er kommet mindre personale over årene. Børn skal have ret til voksne med tid til at tage sig af dem, siger Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten.

Hun advarer om, at Enhedslistens mandater er betinget af, at der sker positive forandringer for velfærden, og varsler, at hun vil tage en konkret model for lovbestemte minimumsnormeringer og 10.000 nye ansatte i daginstitutionerne med til forhandlingerne om en ny regering.

Pernille Skipper siger:

 • Det er ikke til at bære at høre dedikerede pædagoger fortælle, hvordan de ikke har tid til at give børnene opmærksomhed og omsorg, fordi der er for få voksne. Alt for mange forældre har oplevet den knude i maven, der kommer, når man skal aflevere sit barn, og der tydeligvis er for mange børn til de få voksne. Vi kan ikke være det bekendt over for hverken børn eller ansatte.
 • Vores børn skal have ret til tryghed, når vi sender dem i institution. Det indebærer en ret til voksne nok til omsorg og nærhed i løbet af dagen. Det skal vi sikre gennem lovgivning om minimumsnormeringer efter norsk forbillede og 10.000 nye stillinger over de næste tre år.
 • Regeringen forsvarer sig med pæne statistikker, men det hænger ikke sammen med den virkelighed, som pædagoger, forældre og børn lever i. Der er nemlig tale om et skønmaleri. Ledere bliver talt med, selv om de bruger det meste af tiden på alt muligt andet end at være sammen med børnene. Vikarer tæller dobbelt og studerende tæller med. Vi foreslår klare regler, så både børn, forældre og ansatte kan være sikre på, at der er bemanding nok til at passe på vores børn.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at der skal ske mærkbare og positive forandringer for vores grundlæggende velfærd, hvis Mette Frederiksen skal kunne indtage statsministertaburetten på Enhedslistens mandater. Hvis der kommer et nyt flertal efter et valg, kommer vi til forhandlingerne om en ny regering med en konkret model til at sikre voksne nok til vores børn i institutionerne.

Det foreslår Enhedslisten

Enhedslisten vil indføre en lovfastsat minimumsnormering i daginstitutionerne.

Minimumsnormeringen skal følge samme principper, som man følger i norske daginstitutioner. Det vil sige at den enkelte institution skal sikres, at der maksimalt er:

 • Tre børn pr. voksen i vuggestuer.
 • Seks børn pr. voksen i børnehaver.

Opgørelsen af antal børn pr. voksen skal ske efter samme principper som i den norske lov, dvs.:

 • Lederne skal kun indregnes med den tid, de faktisk har med børnene.
 • Der skal kun regnes med den faste bemanding, ikke studerende og vikarer.
 • Hvis en institution får ekstra timer f.eks. på grund af børn med særlige behov, skal denne støtte ligge ud over minimumsnormeringen.

Baggrund

 • Bureau 2000-analyse og forskning har på anmodning fra Enhedslisten gennemregnet normeringerne i de danske daginstitutioner. Læs notatet her.
 • Situationen i dag: Ifølge Danmarks Statistik er der 3,14 0-2-årige børn pr. voksen og 6,15 3-5-årige. Der er tale om gennemsnitstal for hver kommune, og det er bruttotal, som også omfatter personale, der ikke er sammen med børnene. Opgørelsen tager ikke højde for, at lederne bruger ca. ¾ af deres tid på administration og ledelse, at medarbejderne har ret til ½ times pause hver dag, hvor børnene skal passes, at medarbejderne skal bruge tid på forældresamarbejde, møder, dokumentation mv., og at ekstra personale til børn med særlige udfordringer, f.eks. støttepædagoger, indgår. Desuden indgår timelønnede vikarer i tallene.
 • Laver man i stedet opgørelsen som i Norge og korrigerer for ledere, studerende, elever og vikarer, er de reelle normeringer:
 • Børn pr. voksen for 0-2 årige: 3,82
 • Børn pr. voksen for 3-5 årige: 7,49
 • Enhedslisten fremsatte første gang et beslutningsforslag om minimumsnormeringer før valget i 2011. Under Thorning-regeringen lykkedes det også at få tilført flere penge til området, men ikke at få vedtaget en lovbestemt minimumsnormering, og Socialdemokratiet endte faktisk med at være direkte imod minimumsnormeringer, selv om de oprindeligt var tilhængere i hvert fald i princippet. Forslaget er med i planen 100 dage med Enhedslisten, og vi har støttet SF, der har fremsat et lignende forslag i denne regeringsperiode.
 • I dag, lørdag den 6. april, er der demonstrationer for minimumsnormeringer i en lang række byer landet over. Den senest opdaterede liste er på mere end 50 byer.

Realisering og finansiering

Sådan bliver hverdagen i institutionerne:

Med Enhedslistens model vil institutionerne få mulighed for at tilrettelægge en hverdag, hvor det sikres at:

 • En vuggestuegruppe højst er på 10 børn.
 • En børnehavegruppe højst er på 20 børn.
 • Det ikke indgår i arbejdsplanen i en daginstitution, at en medarbejder er alene med en børnegruppe.
 • Der sikres mulighed for tre eller flere medarbejdere til grupperne i 4-5 timer dagligt i den travle periode, hvor der arbejdes i mindre grupper, hvor børnene skal have frokost, på toilettet m.v.

Disse principper skal fremgå af en vejledning om bemanding fra Socialministeriet.

For at opfylde disse krav skal der tilføres ca. ¾ pædagogisk medarbejder pr. børnegruppe. En institution med f.eks. 10 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn vil således få forbedret bemandingen med godt to voksne.

Omkring halvdelen heraf går til afskaffelsen af alenearbejde og sikring af mulighed for tre medarbejdere i travle perioder. Og lige så meget skal bruges til at sikre, at børnegrupperne kommer ned på 10 vuggestuebørn henholdsvis 20 børnehavebørn.

Så meget vil det koste:

Fuldt gennemført vil forslaget kræve ca. 10.000 flere pædagogiske medarbejdere på daginstitutionsområdet. De uddannede pædagoger antages at udgøre 68 pct. af de nyansatte. Dermed vil udgiften være på 4 milliarder kr. årligt.

Her kommer pengene fra:

Bedre kontrol i SKAT skal finansiere mere tryghed og omsorg til vores børn.

Efter massive nedskæringer i SKAT er kontrollen hullet som en si, og svindlere har kronede dage. Hvis vi hyrer flere skattekontrolmedarbejdere og antager, at de blot har et nettoprovenu pr. årsværk, der svarer til 50 pct. af det nettoprovenu, de nuværende medarbejdere laver, så er det en guldrandet forretning. Med ansættelse af ca. 500 ekstra medarbejdere nås en samlet indtægt til statskassen på 4,1 mia. kr.[1]

En øget kontrol kan, forhåbentlig, på sigt øge efterlevelsen af reglerne og dermed mindske snyd. Dette giver mindre provenu til kontrolprojekterne, men må omvendt også forventes at mindske det overordnede skattegab og dermed styrke de offentlige finanser.

[1] Det fremgår af svar fra Skatteministeriet her og her.

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74


Download: Logoer