— Handicap og ældre

Giv mennesker med handicap retssikkerhed

Vilkårene for mennesker med handicap er pressede og retssikkerheden lemfældig. Derfor underkender Ankestyrelsen halvdelen af kommunernes afgørelser i børnehandicapsager og hver tredje på voksenområdet.

Alt for mange får ikke den støtte, de har behov for, og grænsesøgende sagsbehandling betyder, at mange heller ikke får den hjælp, de har lovkrav på. Tallene fra Ankestyrelsen er kun toppen af isbjerget, da mange borgere med handicap ikke selv har ressourcer til at klage.

Fire forslag for retssikkerheden

Enhedslisten have en ny regering til at garantere, at retssikkerheden for mennesker med handicap bliver markant styrket og foreslår konkret:

  • Tidsfrister for kommuners og Ankestyrelsens behandling af handicapsager, så borgerne ikke skal vente urimeligt længe på en afgørelse.
  • Generel opsættende virkning ved afskaffelse eller reduktion af støtte til borgere med handicap, så borgeren kan beholde støtten, til sagen er behandlet i Ankestyrelsen. I dag gives der kun et varsel på 14 uger og kun inden for en lille del af Serviceloven – det skal bredes ud og vare, til en ankesag er afgjort.
  • En godtgørelsesordning, hvor Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at betale til borgere med handicap, der har lidt som følge af, at kommunen tilsidesatte Serviceloven.
  • At kommunerne forpligtes til at etablere uvildig og opsøgende borgerrådgivning på handicapområdet, så borgere uanset ressourcer kan søge om hjælp eller klage over kommunens sagsbehandling. Der kan findes inspiration i den svenske lovgivning om personligt ombud.

Kommunerne sparer på lovbrud

– Det er ærligt talt svineri, at kommunerne for at spare tager uvurderlig støtte fra mennesker med handicap. For det er, hvad der foregår, og det er grunden til, at kommunerne taber så mange sager i Ankestyrelsen. Kommunerne har kun økonomisk fordel af finten, fordi regningen ender hos borgerne, også når kommunen er helt gal på den. Det kan vi ikke være bekendt, fastslår handicapordfører Jakob Sølvhøj.

– Den nuværende styring og finansiering af handicapområdet hænger ikke sammen. I dag kan kommunerne spare millioner på at lave mangelfuld, langsommelig eller direkte lovstridig sagsbehandling. Vi må stramme op med klokkeklare tidsfrister og sanktioner over for kommuner, der ikke overholder loven.

Han tilføjer, at når så mange borgere får medhold af Ankestyrelsen, er der grund til bekymring for dem, der ikke har ressourcer til at klage. Derfor er det afgørende, at kommunerne tilbyder uvildig borgerrådgivning.

 

Finansiering og fakta:

  • Der afsættes 400 mio. kr. til at indføre uvildig borgerrådgivning efter svensk forbillede i alle kommuner. Herudover afsættes 100 mio. kr. øremærket til at ansætte ekstra personale i kommuner og Ankestyrelse. De øvrige initiativer har alene til formål at få kommunerne til at overholde eksisterende lovgivning.
  • Læs Socialministeriets opgørelse af Ankestyrelsens omgørelse af kommunale sagsafgørelser på handicapområdet.
    Læs Enhedslistens bud på et samlet løft af dansk handicappolitik.
Alle nyheder
Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo