Fritagelse af service- og anlægsloft for klimainvesteringer

Fritagelse af service- og anlægsloft for klimainvesteringer

Kommunernes klimaindsats skal ikke holdes tilbage af service- og anlægsloftet. Derfor bliver de grønne kommuners investeringer i klimatiltag, både i forhold til energirenoveringer, cykelstier, vedvarende energi og anlæg til klimasikring, fritaget fra loftet. Samtidigt oprettes en låneadgang til grønne investeringer for de kommuner, som ikke har mulighed for at finansiere investeringerne ved kassetræk.

Klimainitiativerne skal administrativt undtages budgetlovens restriktioner på lige fod med den måde corona-initiativerne er blevet det.

Tilbage til forsiden