Folkeskole

Den danske folkeskole skal være fællesskabets skole. En skole, der både kan rumme alle børn og samtidig er det oplagte førstevalg for elever og forældre i alle dele af landet.

Folkeskolen skal reformeres

Der er behov for at ændre grundlæggende ved folkeskolen. Folkeskolereformen fra 2013 har været en katastrofe, der er gået ud over elever, lærere og forældre. Det gælder ikke bare de lange skoledage, som den daværende regeringen finansierede ved at skære i lærernes forberedelsestid og fritidsordningernes åbningstider. Men det gælder også, at der blev grebet voldsomt ind i lærernes frihed til at tilrettelægge undervisningen og vælge undervisningsmetode.

Enhedslisten vil fjerne de forringelser, der blev indført med folkeskolereformen. Men de store problemer folkeskolen står overfor udspringer langt fra alene af reformen fra 2013.

En stærkere skole

Folkeskolen er fundamentet for, at vi alle bliver klædt på som samfundsborgere og har redskaberne til at uddanne os videre. Men skiftende regeringer har i en årrække undergravet folkeskolens økonomi ved den ene nedskæring efter den anden. Det har ført til, at stadig flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for private skoler. Det skaber ulighed i samfundet og bidrager til den sociale opdeling af vores børn. Vi vil vende den udvikling gennem en milliardinvestering i folkeskolen. Derfor vil Enhedslisten her og nu investere 2,2 mia. kr. i den danske folkeskole. Pengene skal blandt andet bruges på klasselofter på 24 elever og langt flere ordninger med to lærere i de små klasser.

Frigør skolen for test og dokumentationskrav

I dag bliver elever og lærere trukket igennem PISA-undersøgelser, obligatoriske nationale tests og dokumentationskrav, som ikke hjælper eleverne til at lære mere. PISA-undersøgelsen er stærkt kritiseret herhjemme og internationalt. Det er spild af elevernes og lærernes tid. Vi vil derfor afskaffe de nationale test og PISA-undersøgelsen og i stedet lade skolerne sætte deres egne mål. Vi har nemlig tillid til folkeskolen og stoler på, at elever, skoler, lærere og forældre sammen kan udvikle den bedste folkeskole.

Læs mere om Enhedslistens holdning til folkeskolen

 

Alle politikområder