Folkeskole

Den danske folkeskole skal være fællesskabets skole. En skole, der både kan rumme alle børn og samtidig er det oplagte førstevalg for elever og forældre i alle dele af landet.

Folkeskolen skal reformeres

Der er behov for grundlæggende ændringer af folkeskolen. Folkeskolereformen fra 2013 har været en katastrofe. Både for elever, lærere og forældre. Det gælder ikke bare de lange skoledage, der blev finansieret gennem beskæring af lærernes forberedelsestid og besparelser på fritidsordningerne, men også det massive indgreb i hele undervisningens tilrettelæggelse og lærernes metodefrihed, der fulgte med indførelsen af de mange nye bindende mål.

Enhedslisten vil fjerne de forringelser, der blev indført med folkeskolereformen, men de store problemer folkeskolen står overfor udspringer langt fra alene af reformen fra 2013.

En stærkere skole

Folkeskolen er fundamentet for vores samlede uddannelsessystem, men skiftende regeringer har i en årrække undergravet folkeskolens økonomi ved den ene besparelse efter den anden. Det har ført til, at stadig flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for private skoler. Det skaber ulighed i samfundet og bidrager til den sociale opdeling af vores børn. Udviklingen skal stoppes gennem en milliardinvestering i folkeskolen. Derfor vil Enhedslisten her og nu investere 2,2 mia. kr. i den danske folkeskole. Pengene skal blandt andet bruges på klasselofter på 24 elever og langt flere to-lærerordning i de små klasser.

Frigør skolen for test og dokumentationskrav

I dag trækkes elever og lærere igennem PISA-undersøgelser, obligatoriske nationale tests og dokumentationskrav, som ikke har nogle læringsmæssige formål. PISA-undersøgelsen er stærkt kritiseret herhjemme og internationalt. Det er spild af elevernes og lærernes tid. Vi vil derfor at gøre op med PISA og de nationale test og i stedet lade skolerne sætte deres egne mål. Vi har nemlig tillid til folkeskolen og stoler på, at elever, skoler, lærere og forældre sammen kan udvikle den bedste folkeskole.

Læs mere om Enhedslistens holdning folkeskolen

 

Alle politikområder