Handicap- og ældrepolitik

Alle borgere skal sikres samme rettigheder, muligheder og respekt – uanset om de på grund af handikap eller alder har brug for hjælp fra det offentlige.

Retssikkerhed uanset alder og handicap

Retssikkerheden for borgere med brug for hjælp er svundet i takt med kommunernes økonomi. Det er brug for bedre finansiering af velfærden, hjælp til sagsbehandling og håndfaste rettigheder til ældre såvel som borgere med handicap. Sidstnævnte skal bevare retten til handicapkompenserende ydelser i den tredje alder. Man bliver jo ikke magisk rask af at fylde 65.

Hjælp til et aktivt og ligeværdigt liv

Alle skal have ret til at leve aktivt og ligeværdigt, også når det betyder, at fællesskabet må hjælpe til. Derfor vil vi styrke hjælperordningen og tilgængeligheden – også til politik. Vi går imod de krav om besparelser og privatisering, som tvinger kommuner til at skære i hjemmehjælp og sætte minuttal på toiletbesøg. Og vi afviser udtryk som ”ældrebyrde” og handicapområdet som ”gøgeunge”, idet vi mener, at alle mennesker uanset behov for hjælp har lige stor værdi.

Pensioner og fleksjob, der er til at leve af

I et rigt land som vores burde alderdom og handicap ikke medføre økonomisk katastrofe. Men hver 3. ældre får kun folkepensionens grundbeløb. Det skal forhøjes og brøkpensionerne afskaffes. I forhold til mennesker med handicap skal forringelserne af fleksjob og førtidspension fra 2013 annulleres. Det samme skal den årlige udhuling af overførselsindkomster, som blandt andet satspuljen er skyld i.

 

Læs også Enhedslistens handicappolitiske valgprogram og udspil om bedre retssikkerhed.

Alle politikområder