En finanssektor, som tjener flertallet

– Enhedslistens forslag til strukturreformer i den danske finanssektor

Ti år efter finanskrisen må det konstateres, at finanssektoren i sin nuværende form stadig udgør en latent trussel mod borgerne, samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet. I dette udspil præsenterer Enhedslisten en lang række reformer til at skabe en finanssektor, som ikke udgør en trussel, men derimod tjener samfundet og økonomien. Reformer, der gør op med den udvikling, som har præget finanssektoren de seneste årtier, hvor sektoren har vokset sig større på bekostning af den produktive del af økonomien, og hvor finansielle kæmpekoncerner med omfattende spekulative aktiviteter har afløst den mere simple og gennemsigtige bankvirksomhed, som vi kendte før. Her kan du finde Enhedslistens forslag til en finanssektor, som tjener de mange – ikke de få. God læsning.

 

Hent udspillet som PDF


I Enhedslisten fører vi kampagne mod økonomisk kriminalitet. Læs mere og vær med her


Enhedslistens udspil i pressen

Enhedslisten: Bankerne er gået fuldkommen amok i grådighed og lovløshed. Det er på tide med en National Offentlig Bank (kronik, Politiken 18. december)

Enhedslisten tager ansvaret for alles forargelse over finanssektoren (leder, Information 18. december)

Enhedslisten: Sådan får vi en finanssektor, der arbejder for de mange – ikke de få (Information 17. december)

Enhedslisten vil have staten til at drive bank (Jyllands-Posten 17. december)

 


Resume af udspillet

Ti år efter finanskrisen må det konstateres, at finanssektoren i sin nuværende form stadig udgør en latent trussel mod borgerne, samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet. Der er siden krisen gennemført en række opstramninger af f.eks. kapitalkravene og tilsynet, men tiltagene er helt utilstrækkelige i forhold til de udfordringer, vi står over for.

Vi oplever i disse år igen en risikabel adfærd fra bankerne, der kan føre til nye finansbobler, ligesom vi har set en lang række skandaler om hvidvask, skattely og skattesvindel, der har afsløret en fuldstændig mangel på samfundssind og moral i de kommercielle storbankers øverste ledelser. Endelig har vi set en markant forøgelse af borgere og virksomheders gebyrbetalinger til den finansielle sektor blandt andet grundet i en stigende koncentration i ejerskabet hos få store aktører.

Hvis vi skal have en finanssektor, som ikke udgør en trussel, men derimod tjener samfundet og økonomien, er der brug for grundlæggende reformer. Reformer der gør op med den udvikling, som har præget finanssektoren de seneste årtier, hvor sektoren har vokset sig større på bekostning af den produktive del af økonomien, og hvor finansielle kæmpekoncerner med omfattende spekulative aktiviteter har afløst den mere simple og gennemsigtige bankvirksomhed, som vi kendte før. Det er denne type reformer, som præsenteres i dette udspil.

I Kapitel 1 præsenterer vi en række forslag til, hvordan vi kan regulere de private kommercielle banker på en måde, der reducerer risikoen for, at deres adfærd kan skade samfundet og borgerne.

Vi foreslår blandt andet, at de største danske finanshuse deles op i mindre enheder, og at vi vender tilbage til den skarpe opdeling mellem bank, realkredit og investeringsbank, som var gældende indtil for få årtier siden.

Vi foreslår ligeledes en række andre opstramninger, blandt andet hårdere kapitalkrav til de største banker, og tiltag der kan sænke kriminalitet, grådighed og ansvarsløs adfærd i sektoren.

Vi foreslår at begrænse spekulative aktiviteter med afgifter, der kan dæmpe hurtige finansielle transaktioner. Og vi foreslår at banker der dømmes for omfattende kriminalitet, eller erklæres nødlidende, skal kunne overtages og drives videre af det offentlige.

I Kapitel 2 præsenter vi en række forslag til, hvordan vi kan modvirke den koncentration af ejerskab og de monopoltendenser, som vi har set gennem de seneste årtier. Den danske finanssektor har historisk haft e n mangfoldig ejerstruktur, hvor mindre banker, sparekasser og andelskasser spillede en central rolle, ligesom vi også havde en mere omfattende offentlig deltagelse i finanssektoren, end vi har i dag.

Den situation, hvor få dominerende kommercielle storbanker tegner landskabet, er ikke en naturtilstand, men et eksperiment af nyere dato.  Enhedslisten ønsker at genskabe og udvikle en mere mangfoldig og demokratisk finanssektor, hvor foreningsejede realkreditinstitutter, sparekasser, andelskasser og offentlige banktilbud vinder frem.

Derfor vil vi fjerne forhindringer og forbedre rammevilkårene for at etablere og drive andelsejede banker og realkreditinstitutter.

Enhedslisten vil samtidig oprette en national offentlig bank, der kan tilbyde borgere, foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder en tryg og spekulationsfri bankforbindelse.

Det vil begrænse de kommercielle storbankers indflydelse, give borgerne større valgmuligheder, og sikre mere demokratisk og folkelig indflydelse på samfundets investeringer til gavn for ikke mindst den bæredygtige omstilling af økonomien.

Udspillet præsenterer en lang række initiativer, som kan gennemføres enkeltvist eller i sammenhæng. I visse tilfælde overlapper initiativerne. Skal alle initiativer gennemføres samtidig, ville der være behov for en længere omstillingsperiode, end den der er foreslået i det enkelte afsnit.

100 dage med Enhedslisten
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo