En social indsats, der samler alle op

Vi skal have et socialt sikkerhedsnet, der griber os, hvis vi falder. Men det er ikke alle, der bliver grebet, og derfor skal vi sætte fattigdomsbekæmpelse og forebyggelse højt på dagsordenen.

 

Et samfund uden fattigdom

Fattigdom er ikke en naturlov. Derfor kan vi sammen dreje samfundet i en retning, hvor alle grundlæggende har penge til at kunne bo, spise og leve.

Det kræver, at vi først anerkender den fattigdom, der findes i Danmark i dag. Og dernæst at vi sætter de midler af, der skal til, for at vi én gang for alle kan gøre fattigdom til noget, der hører fortiden til.

49. En ny fattigdomsgrænse

Der skal indføres en ny og forbedret fattigdomsgrænse. Den sikrer, at debatten om fattigdom føres på baggrund af fakta og et fælles grundlag og ikke reduceres til diskussioner om definitioner og opgørelsesmetoder.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

50. Fra satspulje til socialpulje

Den såkaldte satspulje erstattes med en ny stor socialpulje på 550 millioner kr., der bl.a. skal støtte mennesker i prostitution, hjemløse og mange andre socialt udsatte. Satspuljens faste projekter flyttes til finansloven, hvor de modtager en varig bevilling. Skiftende regeringer har nemlig brugt satspuljen til at finansiere sociale indsatser ved at skære systematisk ned på ydelserne til pensionister, arbejdsløse og andre grupper uden for arbejdsmarkedet. Disse nedskæringer stoppes omgående.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Bedre rammer for det sociale arbejde

Socialpolitikken skal give mening. Det gør den kun, hvis vi prioriterer forebyggelse og at hjælpe folk videre. Derfor skal kommunerne kunne investere langsigtet. Socialrådgiverne skal have frihed til at bruge deres faglighed. Og vi skal alle have klare rettigheder.

 

51. Rettighed til borgeren frem for bureaukrati

Alle borgere, der har brug for det sociale system, får ret til én indgang, én sagsbehandler og én sagsmappe, der følger borgeren – uanset om man skal til møde i beskæftigelsesforvaltningen, skal tale om ny bolig eller misbrugsbehandling. Det sociale system skal være indrettet for borgerne og ikke for systemet.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

52. Udvikling af ny socialøkonomisk investeringsmodel

Der er nu endelig udviklet gode økonomiske modeller, der helt konkret opgør, hvad vi som samfund år for år får ud af at investere i social forebyggelse.

  • Rammerne for den økonomiske politik for stat, kommuner og regioner skal ændres, så de har lov til at investere i social forebyggelse og indregne de besparelser, som følger af indsatsen i de efterfølgende år.
  • 200 millioner kr. sættes af til at udvikle den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM-modellen), udbrede den til alle kommuner og regioner – og sikre, at de får analyseret deres socialt forebyggende indsatser.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Bedre hjælp frem for straf og sanktioner

Når mennesker er fanget i misbrug, hjemløshed eller menneskehandel, er det samfundets opgave at forsøge at hjælpe folk på fode igen frem for at straffe og sanktionere. På samme måde som vi skal have hjælp, når vi bliver syge.

53. Stofmisbrugere afkriminaliseres og får behandlingsgaranti

  • Indtag og besiddelse af hårde stoffer til eget brug afkriminaliseres straks. Det er stadig kriminelt og strafbart at producere og distribuere disse stoffer.
  • Behandlingsgarantien for mennesker med misbrug nedsættes til højst tre dage. Når et menneske med et misbrug henvender sig for at få hjælp, er det afgørende at hjælpen kommer hurtigt og med den nødvendige indsats.
  • Tilvalg af døgnbehandling bliver en lovsikret ret. På denne måde får behandlingsgarantien et reelt indhold.
  • I alle kommuner skal det være muligt at blive henvist til tilbud, der integrerer misbrugsbehandling med hjælp til psykiske og sociale problemer.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

54. Pusterum og tryghed til hjemløse og handlede mennesker

  • En pusterumsparagraf i serviceloven skal fritage hjemløse for alle sanktioner og rådighedskrav, indtil den hjemløse er blevet tilbudt en bolig og er kommet på fode igen. Disse krav gør ikke noget godt for den hjemløse, der ofte er ramt af en kombination af f.eks. misbrug og sociale problemer ud over boligproblemet
  • Et transitrum målrettet udenlandske hjemløse kan hjælpe dem, der egentlig er kommet til Danmark for at arbejde, men er endt som hjemløse. Transitrummet tilbyder overnatning, rådgiver migranter med lovligt ophold om det danske arbejdsmarked, og hjælper andre udenlandske hjemløse med at vende tilbage til hjemlandet på sikker vis.
  • Bedre hjælp til dokumenterede ofre for menneskehandel – enten gennem forbedret hjælp til at vende tilbage til hjemlandet eller ved mulighed for permanent ophold i Danmark, hvis de selv ønsker det. Hvert år handles mennesker i Danmark: Nogle til prostitution, mens andre ender i rengøringsbranchen eller andre steder. De mennesker er ofre for kriminalitet begået i Danmark, og de udsættes for tvang, udnyttelse og grove overgreb af mennesker i Danmark. Mange er bange for at henvende sig til politiet eller vidne mod bagmænd, fordi de derved udsætter deres familie og sig selv for fare, når de bliver sendt tilbage til hjemlandet. Derfor er det fællesskabets ansvar, at sikre dem ordentlig hjælp.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo